Polityka prywatności i plików cookies portalu ewagotuje.pl


Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej ewagotuje.pl.


§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


§ 2 Dane osobowe


§ 3 Pliki cookie


§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:


§ 5 Logi serwera

  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym utrzymywany jest Portal.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Portalu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Portalem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§ 6 Bezpieczeństwo

Wszelkie dane i informacje przesyłane przez stronę poprostupycha.com.pl są zabezpieczone protokołem SSL.


§ 7 Zmiany w polityce prywatności i plików cookie

Administrator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności i plików cookie w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej portalu.


§ 8 Kontakt

Kontakt z właścicielem Portalu jest możliwy poprzez kliknięcie w odnośnik: napisz do nas lub klikając w "Kontakt" na dole strony.