Regulamin serwisu Ewagotuje.pl


1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego z przepisami na obiad, zwanego dalej „Portalem”. Regulamin jest integralną częścią umowy pomiędzy użytkownikiem, a właścicielem Portalu.


2. Definicje


3. Korzystanie z Portalu


4. Treści na Portalu


5. Zmiana regulaminu

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


6. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.